החברה, השירות "על המפתח"

החברה, השירות "על המפתח"

כאשר החברה מקימה סניף או נציגות במדינה אחרת חל צורך לבצע תרגום והתאמה של כמות גדולה של חומרים שונים, דהיינו:

  • מסמכים, תקנונים, הוראות, תקנים, שבלונות;
  • חומרי שיווק (קטלוגים, עלוני-מידע, עלונים);
  • אתר האינטרנט המאוגד.

התרגום משמש אך ורק שלב ראשוני של העבודה. לאחר מכן כל המסמכים וחומרי השיווק יש לעצב ולהדפיס בכמות הנדרשת, ואילו האתר ידרוש תמיכה של התוכן ואת קידומו במערכות החיפוש של אותה המדינה שבה ממוקמת החברה ולאן שהיא מתכננת להתפתח בהמשך.

אנו מציעים לכם שיתוף-פעולה שבמסגרתו נעשה את תשלובת העבודות בקשר להכנת גרסתם הלשונית החדשה של המסמכים, של חומרי השיווק ושל אתר חברתכם. אנו מוכנים לקחת על עצמנו אחריות כזאת מכיוון שאנו בטוחים באפשרויותינו, — הרי אנחנו מפעילים את משאבינו בלבד. בקבוצתנו עובדים מתרגמים ועורכים מקצועיים, מעמדים ומעצבים, מומחים שעוסקים בתמיכת אתרי האינטרנט ובקידומם. ברשותנו ישנו בסיס עדכני של דפוס והוצאה לאור. כל זה מאפשר לנו לצמצם את ההוצאות, להבטיח איכות יציבה ולהקפיד בחומרה על מועדי ההגשה של הפרויקטים והמיזמים.

נא להתעדכן לגבי כל שלב של עבודתנו – כיצד אנחנו מספקים איכות גבוהה, אילו יתרונות הנכם תקבלו אם תחליטו לשתף עמנו פעולה:

על מנת להזמין את השירות "החברה", אנא תיידעו אותנו על מטרתכם:

המנהל יברר את כל הפרטים והדרישות ובאותו יום יציג בפניכם חישוב מלא של עלותו ומועדיו של הפרויקט שלכם.

הנך יכול גם להתעניין בדבר הבא:
להירשם לקבלת חדשות שלנו