חותמת אפוסטיל

חותמת אפוסטיל

אפוסטיל הינו תהליך מופשט של ההכנה והלגליזציה של מסמכים. עפ''י אמנת האג אודות ביטול דרישות של לגליזציה של מסמכים לועזיים רשמיים (העיר האג, ה5 לחודש אוקטובר שנת 1961), חובה לשים חותמת אפוסטיל על המסמכים אשר מוצאים מרשויות רשמיות של המדינות – חברות אמנת האג. מטרתו לאמת את אמינותם של חתימתו ותפקידו של הפקיד אשר חתם על מסמך זה, וגם את אמינותם של חותמת גומי רשמית או של דפוס אשר באמצעותם המסמך הזה נחתם. אפוסטיל בפועל משחרר את האזרחים מהתהליך המעייף והמתיש של לגליזציה אצל קונסוליה הנדרשת על מנת לאמת את אמינותם של המסמכים.

חותמת אפוסטיל מתבצעת בשני שלבים, כדלקמן:

 1. תרגום המסמכים;
 2. אפוסטיל על המסמכים האלה במשרד המשפטים.

הליכי חותמת אפוסטיל בעיר מוסקבה נמשכים 5-7 ימים. חותמת אפוסטיל דחופה בעיר מוסקבה יכולה להימשך במקרים נפרדים 2-3 ימים.

למה צריך תרגום בשביל חותמת אפוסטיל?

בכל הארצות בעולם רשויות רשמיות מקבלות אך ורק את המסמכים בשפה הרשמית והמדינית של אותה הארץ. לכן תרגום משמש תהליך תקני ומהווה חלק בלתי נפרד מהליכי אפוסטיל.

שמים חותמת אפוסטיל לפי בקשתו של כל מי שמציג את המסמכים הנועדים לאימות. הוא יכול להתמקם בכל מקום פנוי במסמך, או בצד האחורי של הדף האחרון של המסמך. פרט לכך, מותר לשים חותמת אפוסטיל בדף נייר נפרד אשר מצורף לשאר דפי המסמך. על הדף האחרון של אותו המסמך במקום של החותמת מדביקים רצועת נייר עבה "כוכבית" אשר עליה חותמים חותמת אפוסטיל.

מתי נדרשת חותמת אפוסטיל?

 1. כאשר צריך להציג בחו''ל את המסמכים שהונפקו ברוסיה.

  למשל, אפוסטיל של תעודת לידה או אפוסטיל של תעודה אודות השכלה גבוהה ממוסד לימודי רוסי. בדרך כלל, משרד המשפטים עוסק באפוסטיל. ראשית, צריך לקבל אישור נוטריוני של המסמך המתורגם, לאחר מכן מעבירים אותו למשרד המשפטים, היכן שכבר שמים את חותמת אפוסטיל.

 2. כאשר צריך להגיש את המסמכים שהתקבלו בחו''ל.

  למשל, תעודת זהות של אזרח לועזי או תקנון של איזושהי חברה ממדינה אחרת אשר שוקלת להקים את נציגותה בשטחי רוסיה. במקרים האלה, המסמכים מאושרים אצל נוטריון ציבורי או פרטי בארץ שבה הונפקו, לאחר מכן גם שם שמים חותמת אפוסטיל. ואז כבר ברוסיה מבצעים תרגום של אותם המסמכים ומאשרים אותו בלשכת הנוטריון.

חותמת אפוסטיל נועדת למסמכים אשר במקרים אחרים היו דורשים לגליזציה.

להלן רשימה קצרה של המסמכים הנועדים לתרגום עם חותמת אפוסטיל (מקורות או עותקים עם אישור נוטריוני):

 • ניירת אישית (אפוסטיל של תעודה אודות השכלה גבוהה, אפוסטיל של תעודת לידה, של תעודת נישואין וכד');
 • מסמכי תקנון של ישויות משפטיות;
 • מסמכים מאושרים אצל נוטריון (כמו כן ייפוי-כוח, הסכמה ליציאת ילד לחו''ל וכו').

להלן רשימת המסמכים אשר אינם דורשים חותמת אפוסטיל:

 1. מסמכי קונסוליה ומסמכים דיפלומטיים;
 2. "מסמכים ניהוליים אשר עוסקים בפעילות מסחרית או בשירותי מכס" (ייפוי-כוח לביצוע עסקאות, העברת מוצרים מעבר לגבול, חוזים מסחריים והסכמים אודות מתן שירות);
 3. מסמכים אשר הוכנו או אומתו ע''י מוסד ממשלתי או ע''י רשות מוסמכת כלשהי בגדר סמכותם, ועפ''י התבנית המקובלת, אשר אושרו באמצעות חותמת גומי רשמית בשטחי אחת הארצות של הצדדים במסגרת ההסכם (בסיטואציה שבה החוק הבינלאומי מעיק פטור מהליכי לגליזציה או מקל עליהם, כמו כן במשא ומתן הדו-צדדים אודות סיוע משפטי הדדי ועל מערכת יחסים משפטיים, לפי תביעות אזרחיות, משפחתיות ופליליות, מ22 לחודש ינואר שנת 1993).

חשוב: ישנם מסמכים אשר אינם מיועדים ללגליזציה וחותמת אפוסטיל. רובם מסמכים מסחריים אשר נועדים ללגליזציה בלשכה המסחרית והתעשייתית של הפדרציה הרוסית, ולאחר מכן בשגרירות או בקונסוליה של ארץ היעד. חברתנו מעניקה שירות של לגליזציה כזו.

ברוסיה רשויות ממשלתיות הבאות זכאיות לאשר את המסמכים באמצעות חותמת אפוסטיל, כדלהלן:

 1. משרד הביטחון – במידה ויידרש אפוסטיל של המסמכים המעידים על שירות צבאי סדיר בכוחות הביטחון של הפדרציה הרוסית, של ברית המועצות או בכוחות הביטחון המאוחדים של מדינות השייכות לחבר העמים.
 2. השירות הפדרלי של רישום מדיני, קדסטר ומיפוי (להלן השירות הפדרלי של רישום מדיני).
 3. השירות הפדרלי של פיקוח בתחום החינוך והמדע – אם תידרש חותמת אפוסטיל של תעודה אודות רמת ההשכלה.
 4. אגף מרשם האוכלוסין וההגירה של הפדרציה הרוסית – על תעודות של רישום האוכלוסין וההגירה.
 5. מחלקת אישורים של הארכיון המדיני של הפדרציה הרוסית וסניפיה המחוזיים – על המסמכים שהונפקו ע''י ארכיונים מדיניים של הפדרציה הרוסית.
 6. מנהל ראשי של משרד התובע הכללי של הפדרציה הרוסית – חותמת אפוסטיל על המסמכים אותם ממציאים מטעם משרד התובע הכללי.

שום חותמת אפוסטיל ולגליזציה אינם נדרשים בין מדינות של חבר העמים, מפני שכאן תקפה אמנת הסיוע המשפטי ומערכת היחסים המשפטיים בתביעות אזרחיות, משפחתיות ופליליות.

חברת התרגום שלנו לא רק עוסקת בחותמת אפוסטיל של עבודות תרגום, שבוצעו על-ידינו, אלא גם עבור המסמכים שתורגמו ע''י חברות וסוכנויות תרגום אחרות. במקרים אלה, חותמת אפוסטיל מיישמת בתום הליכי בדיקת איכות התרגום ע''י מומחינו אשר מוודאים כי התרגומים הללו הינם נכונים, אמינים ומתאימים לדרישות המוטלות עליהם. אנחנו נוכל להעניק עבורכם כמות כלשהי של עותקי המסמך בליווי ותמת אפוסטיל (בתנאי שמותר לשים חותמת אפוסטיל על עותקו של המסמך הזה). לאחר שחברת התרגום שלנו חתמה חותמת אפוסטיל, תוכלו להיות בטוחים בתוקף המשפטי של המסמכים האלה בעת הגשתם ברשויות הסמכותיות של המדינות השייכות לאגוד אמנת האג.

חשוב: אם אי אפשר לחתום את המסמך בחותמת אפוסטיל, ואם אינו נועד ללגליזציה אצל הקונסוליה, אז כדאי לתאם את סוג האימות של אותו המסמך (כולל בלשכה המסחרית והתעשייתית של הפדרציה הרוסית) עם הרשויות הממשלתיות אשר בהן המסמכים הללו יוגשו לאחר מכן.  

מאחר והנכם זקוקים לחותמת אפוסטיל, אנא מכם תביאו אלינו למשרד את מקורותיהם של המסמכים המתאימים או שתשלחו לנו את עותקיהם (במידה וניתן לחתום את עותקו של המסמך בחותמת אפוסטיל). המתרגמים שלנו יבצעו עבורכם תרגום או יבדקו אותו כראוי במידה והוא נעשה בחברת תרגום אחרת. לאחר מכן אנחנו נארגן עבורכם חותמת אפוסטיל, נשכפל את המסמך ונגיש עבורכם את כמות העותקים הנדרשת על-ידיכם.

ניתן להזמין חותמת אפוסטיל, ללמוד יותר על השירות הזה או לשלוח את מסמכיכם לקביעת העלות, בכתובת האתר הבאה, דהיינו: http://itrex.ru/he/purchase, או דרך פנייתכם הישירה אל מנהלינו: http://itrex.ru/he/contacts.

הנך יכול גם להתעניין בדבר הבא:
להירשם לקבלת חדשות שלנו