תרגום של מסמכים מדעיים

תרגום של מסמכים מדעיים

תרגום מדעי מהווה אחד הקשים ביותר בקבוצת התרגומים שבכתב. שפת הניירת המדעית היא תמיד חייבת להיות דייקנית וחסרת רגישות, רווי מונחים מיוחדים ומטבעות לשון ייחודיים. תרגומם של המחקרים המדעיים אינו יכול להיות שחזור הטקסט החופשי, או תרגום מילולי של מחסן מילים במשפט ללא הקפדה על כללי השפה הרוסית. לכן בכל עת אך ורק קבוצת מקצוענים הכוללת מתרגם, עורך ויועץ צריכה להתגייס על מנת לבצע את עבודת התרגום המדעי. חברי הקבוצה הזאת מתמצאת היטב בנושא המדעי ושולטת כראוי במינוח של ענף מדע זה או אחר.

להלן המסמכים המדעיים אותם אנחנו מתרגמים, כדלקמן:

  • תוצאות הניסויים, התצפיות והניתוחים בתחומי המדע השונים;
  • עבודות חקר בענפי המדע השונים;
  • תקצירים שקשורים למכשירים ומתקנים מדעיים מחקריים;
  • תוצאות המחקר המדעי בתחומים של איכות הסביבה, גיאולוגיה, פיזיקה, כימיה;
  • תעודות הבדיקה בתחום של מדעים מדויקים.

אפשרי גם התרגום של מאמרים מדעיים ושל אוספי החומרים מכל מני כנסים מדעיים.

להלן לקוחותינו הקבועים, כגון: הארגון האוטונומי הלא מסחרי "סוכנות המחקר של הסיכונים התעשייתיים", המכון לחקר האקלים והאקולוגיה הגלובליים של אקדמיית המדע של הפדרציה הרוסית, הקרן "המכון לאנרגיה ופיננסים "המנהל הראשי הפדרלי המרכז לטכנולוגיות המידע והמכון למחקר המדעי "קורס", PPG Industries.

תרגומם של המסמכים המדעיים והמחקריים עשוי להידרש ע''י חוקרים ומדענים, צוותים מחקריים, מוסדות לימוד, סטודנטים לתוארי הראשון והשני בלימודיהם המתקדמים.

תרגומם הלא איכותי של אפילו מונח אחד או של ראשי תיבות בניירת המדעית עלול לגרום להשלכות מזיקות רציניות, וכתוצאה מכך, אך ורק למומחים המוכשרים ברמה מאוד גבוהה ישנה גישה לתרגום של המסמכים המדעיים.

המסמכים המדעיים בעיקר אינם מותרים לפרסום עד המועד המסוים, לכן אנחנו מבטיחים ללקוחותינו סודיות שלמה והגנה על המידע. ההבטחה הזאת הינה תקפה לגבי כל המסמכים וכלל החומרים אותם אנחנו מקבלים במהלך שיתוף פעולתנו, כולל גם בשלב של הערכת עלותה של ההזמנה.

פרט לכך, בחברת התרגום שלנו הנכם יכולים להזמין את השירותים הבאים, דהיינו:

הנך יכול גם להתעניין בדבר הבא:
להירשם לקבלת חדשות שלנו